Tutte le anime

Libri Moderni

Marías, Javier

Tutte le anime / Javier Marías ; traduzione di Glauco Felici

Torino : Einaudi, 2002

Einaudi tascabili ; 941